Anna Riera (Catalunya) artista especialista en l’aplicació de l’art en els mitjans educatius