Eulàlia Tramuns (Catalunya) doctora en matemàtiques, investigadora de la didàctica de les matemàtiques