Laia Carnasa (Catalunya). Mestra d’escola. Treball de fi de grau basat en els beneficis educatius del plegat a l’escola primària