Eulàlia Tramuns (Catalunya) doctora en matemàtiques, directora d’EspaiMat i promotora de jornades de plegat didàctic