Javier Caboblanco (Imperial Toledo) mestre d’escola, gran creador de models i especialista en plegat aplicat a l’ensenyament

[CLICK TO READ MORE]