After the pause caused by the years of pandemic, the A·Plec Conference on Folding Didactics for Teachers and Educators will recommence start with their sixth conference on November 24-26 2023 at the Escola Betúlia in Badalona, Catalonia. More information coming soon.

Després de la pausa forçada pels tres anys de pandèmia, les Jornades A·Plec recomençaran en la seva 6ª edició els dies 24, 25 i 26 de novembre del 2023 a l’Escola Betúlia de Badalona. Aviat més informació.