After the pause caused by the years of pandemic, the A·Plec Conference on Folding Didactics for Teachers and Educators will recommence start with their sixth conference on November 24-26 2023 at the Escola Betúlia in Badalona, Catalonia.

More information and inscriptions here: https://foldingdidactics.com/aplec-2023/

Després de la pausa forçada pels tres anys de pandèmia, les Jornades A·Plec recomençaran en la seva 6ª edició els dies 24, 25 i 26 de novembre del 2023 a l’Escola Betúlia de Badalona.

Trobareu més informació i les inscripcions aquí: https://foldingdidactics.com/aplec-2023/