6es A·PLEC / 6th A·PLEC - confirm

Badalona 24-29 November 2023 / 24-26 novembre 2023 
Error 🙁

You must cofirm you are 18 or older. please click here, and check the box.

Heu de confirmar que teniu 18 anys o més feu clic aquí, i marqueu la casella.