Origami (paper-folding) represents a peaceful world, where we share our skills and help one another. We hope these diagrams will be of some small comfort to those suffering in the Ukraine. Please share this page with any support groups and remember, it’s about the victims rather than origami.

Орігамі (складання паперу) уособлює мирний світ, де ми ділимося своїми навичками та допомагаємо один одному. Сподіваємося, що ці діаграми стануть невеликою втіхою для тих, хто страждає в Україні. Будь ласка, поділіться цією сторінкою з будь-якими групами підтримки та пам’ятайте, що мова йде про жертв, а не про орігамі.

Here are some useful words and phrases related to origami.

Ось кілька корисних слів і фраз, пов’язаних з орігамі.